Rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Příčná 663, Praha 1

Objednatel : Anna Kaňovská
Investor : Anna Kaňovská
Zpracované části : vnitřní kanalizace a vodovod
DPS : 09/2003
Realizace : 2004
Počet objektů/bytových jednotek, lůžek : 1