O nás

Naše sdružení Direct projekt Vám nabízí spolupráci v oboru techniky staveb. Hlavní náplní činnosti je projektová a konzultační činnost v oboru zdravotně technických instalací (vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu) a plynovodů. V rámci našeho sdružení jsme schopni vyhotovit i dokumentaci vytápění, venkovních rozvodů plynovodu, kanalizace a vodovodu, vč. návrhu zařízení na likvidaci dešťových vod.

Pro zpracování kompletní projektové dokumentace spolupracujeme s firmami zajišťujícími ostatní profese (stavební, silnoproud, slaboproud, MaR, VZT, ÚT) tak, aby projektová dokumentace odpovídala požadavkům objednatele a platným předpisům. Počátek naší činnosti spadá do roku 1997, kdy začal jako fyzická osoba podnikat Ing. Zdeněk Sadílek. V současné době sdružení čítá dvě osoby, disponuje autorizací v oboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení.

Pro případ profesní odpovědnosti za škodu v rámci autorizované činnosti disponujeme pojištěním do výše 1 000 000Kč s působností na území ČR.

NAŠE SLUŽBY:

Stupně PD:

• zpracování studií

• zpracování dokumentace pro územní řízení

• zpracování dokumentace pro stavební povolení

• zpracování dokumentace pro provedení stavby

• zpracování dokumentace pro výběr dodavatele (na základě zákona ozadávání veřejných zakázek)

Projektové činnosti:

• vnitřní rozvody kanalizace a vodovodu

• vnitřní rozvody plynovodu

• položkové rozpočty podle cen ÚRS

• podrobné specifikace materiálu

• areálové rozvody kanalizace, vodovodu, plynovodu

• výpočet likvidace dešťových vod zasakováním

• konzultační činnost

Zajišťujeme:

• Autorské dozory na stavbě

• Technické dozory investora na stavbě

• Inženýrskou činnost

Programové vybavení:

• Windows 7

• AutoCAD LT 2012

• Microsoft Office 2007

• výpočtové a bilanční programy Ing. Žabičky

Dokumentaci od nás obdržíte nejen v tištěné podobě, ale i digitálně ve formátech DWG, PDF, DOC, XLS.